GebruikersmenuClose

Menu

Menu

Beoordelingen

beuk ( 4 beoordelingen )
hondsdraf ( 3 beoordelingen )
mierikswortel ( 2 beoordelingen )
populierenpijlstaart ( 2 beoordelingen )
muis ( 2 beoordelingen )
 • Onweer

  Veel mensen zijn bang voor bliksem (donder).

  Dat is niet zo vreemd, want het is een van de meest gevaarlijke natuurverschijnselen op aarde.

  De temperatuur in een bliksem is hoger dan de temperatuur aan de oppervlakte van de zon, en er ontstaan schokgolven in alle richtingen.

  onweer1

  De verlichting in Tamworth, New South Wales, in het zuidoosten van Austalië

  Verklaring:

  Bliksem is een ontlading tussen een gebied met positieve lading en een gebied met negatieve ontlading.

  In een wolk ontstaan deze gebieden bij het bevriezen van de kleine wolkendruppeltjes tot ijskristalletjes.

  Helemaal duidelijk is dat nog niet, maar bij het bevriezen vindt er een ladingscheiding plaats, waarbij de buitenkant van een druppeltje positief wordt ( H+ ionen) en er door het uitzetten tijdens bevriezen afspringt.

  De zwaardere binnenkern blijft negatief achter en wordt minder sterk mee naar boven gevoerd door de opwaartse stroming in de wolk.

  Tussen deze twee hoofdgebieden in de wolk vinden de meeste ontladingen plaats, die we als een oplichten van de wolk zien.

  Onder de wolk ontstaat op aarde een spiegellading door de aantrekking van de negatieve lading onderin de wolk en ook hier tussen vinden ontladingen plaats, maar slechts een kwart van alle ontladingen gaat naar de aarde.

  De foto / tekening combinatie hieronder geeft enige uitleg.

   

  voorbeeld_bliksem

  Het ontstaan van een bliksemkanaal

  Een bliksemontlading kan niet ineens plaatsvinden tussen twee tegengesteld geladen gebieden, want daar is de lucht een te slechte geleider voor; zelfs bij spanningen van meer dan 10 miljoen Volt kan er geen spontane "vonk" overspringen over een afstand van vele kilometers.

  Hiervoor is het nodig, dat er stapsgewijs een kanaal ("stepped leader") wordt opgebouwd, doordat lading zich gaat verplaatsen in die richting, waar de lucht om een of andere reden wat beter geleidend is dan de rest.

  Aan de hand van onderstaande tekeningen kan dit duidelijk worden gemaakt.

  voorbeeld_bliksem

  Het kanaal begint meestal met kleine voorontlading tussen twee verschillend geladen gebiedjes in de wolk, waarbij negatieve lading richting aarde getransporteerd wordt(A).

  Vervolgens zoekt deze voorontlading zich een weg naar beneden, waarbij de richting bepaald wordt door de aanwezigheid van ionen( = geladen deeltjes; meestal negatieve elektronen)en dus het kanaal zich in vele richtingen kan ontwikkelen(B).

  Op een gegeven moment is het kanaal zo dicht bij de grond gekomen, dat zich vanaf hier een positief kanaal gaat ontwikkelen, meestal vanaf een hoog punt zoals een boom,huis,mast e.d.(C).

  {adselite}

  Zie ook "gevaren blikseminslag" hieronder.

  Als het contact met de grond gemaakt is, vindt er een hoofdontlading plaats, die wij als de bliksemflits zien.

  Er zijn vaak meerdere grondkanalen gevormd(zie boom, huis bij D), maar slechts een maakt contact, waardoor de positieve lading(=stroom) vanaf de aarde naar de wolk loopt(E).

  Vaak vinden er meerdere ontladingen plaats door hetzelfde kanaal;

  Gevaren bij blikseminslagen

  Voor het onweer

  • Open veld

  Vooral bij open veldsporten, zoals voetbal,hockey en golf vallen jaarlijks veel slachtoffers , omdat men getroffen wordt door een blikseminslag.

  Dit komt, omdat elk hoog punt gaat optreden als startkanaal vanaf de grond.

  • Oplossing

  Ga zo snel mogelijk bij naderend onweer in een goed geleidende, overdekte schuilplaats; bij voorkeur een auto of een kantine.

  Als de statische elektriciteit voelbaar is, doordat b.v. de haren overeind gaan staan, dan is de enige oplossing, plat,gehurkt in het veld liggen en zo klein mogelijk maken.


   

  • Bos of half open veld

  Bomen en masten "trekken bliksem aan" en als er een inslag plaatsvindt, dan kunnen alle levende wezens in de buurt van de inslag gedood worden binnen een straal van een paar honderd meter rondom de inslag.

  Berucht zijn lichtmasten bij sportvelden.

  • Oplossing

  Nooit onder een boom in een open veld schuilen;

  probeer een afgesloten, geleidende ruimte te bereiken; auto, huis, viaduct of iets dergelijks.


   

  Tijdens het onweer

  • Open water

  Vooral zeilboten lopen groot gevaar, omdat de mast als grondkanaal gaat fungeren en in zoet water de stroom moeilijk kan worden afgevoerd in het water.

  • Oplossing

  De mast strijken ligt voor de hand, maar eigenlijk is er geen remedie meer als je met onweer op een groot open water in een boot zit(sic).


   

  Apparatuur e.d. beschermen

  Als de bliksem inslaat, ontstaan er door de bijbehorende magnetische velden rondom het kanaal op grote afstand van de inslag nog sterke inductie spanningen.

  Hierdoor kunnen vooral elektronische apparaten(computer,modem,tv,versterkers, e.d.) volledig vernield worden,als ze hiervoor niet beschermd zijn.

  Ook kan de aardlekschakelaar omslaan, waardoor alle elektrische apparatuur wordt uitgeschakeld
  (vrieskist tijdens vakantie!!)

  • Oplossing

  Zoveel mogelijk apparatuur aarden via de aarding van het stopcontact of b.v. het metalen omhulsel van een computerkast(tower)door een draad verbinden met de centrale verwarming; metaal op metaal, dus zonder verf e.d.

  Eventueel telefoonstekker uit contact en/of de plug uit de modem halen.

   Hieronder op de video zie je de bliksem meerdere keren inslaan op de CN tower in Toronto

   

   

  Hieronder enkele foto's van bliksem en onweer

   

  onweer1

  Hierboven op de foto een bliksem inslag

   

  onweer2

  Boven: Een onweer in opbouw

   

  onweer3

   Boven: Nog een bliksem ontlading

   

  onweer4

  Boven: Onweer boven Mexico

   

  onweer5

  Boven: Een beetje onduidelijk maar er is een mooie blikseminslag te zien

   

  onweer6

  Een donderwolk boven singapore

Uw tuin is geen kattenbak voor de buren ? Verjaag katten met dit toestel !

Laatst toegevoegde video's