Kuifmees - Parus cristatus

Kuifmees - Parus cristatus - 2.7 / 5 gebaseerd op 3 gebruikerswaarderingen
Categorie: Mezen

Inhoud:
Kenmerken | Verspreiding | Geluid
Biotoop | Broedgedrag | Voedsel | Waarnemingstip

Kuifmees  

 

De Kuifmees is strikt aan naaldbossen gebonden, die nauwelijks verlaten worden.

De kuifmees is een Jaargast.

Kenmerken

De kuifmees is kleiner dan een Koolmees (11,5 cm).

Kenmerkend zijn de spitse kuif en de vaal grjsbrui ne bovenzijde,
 

Verspreiding

De kuifmees kom voor in grote delen van Europa. ontbreekt op Ijsland, in Noord-Scandinavië.

Engeland en Italië.

 

Geluid

Roept vaak snorrcnd ‘zi zi-guurrr’.
De zang ven een kuifmees is zelden te horen — een reeks van op de roep gelijkende, snorrende en rinkelende geluiden.

 

Biotoop

Naald- en gemengde bossen, ook in parken en grote tuinen met dennen of sparren.

 

Broedgedrag

De kuifmees legt 1 tot 2 eitjes (april tot juni).

Het nest is van wol en pluizen, spinnewebben, meestal in zelf gehakte of nauwe boomspleten, ook in speehteholen en (minder vaak) nestkasten.

De kuifmees heeft 5 tot 8 roodachtig gevlekte eieren, door het vrouwtje bebroed.

Broedduur 14 tot 16 dagen.

De jongen vliegen uit na ongeveer 18 - 20 dagen.

 

Kuifmees  

Kuifmees

 

Voedsel

Het voedsel van de kuifmees bestaat uit Insekten, spinnen, zaden en noten.

Waarnemingstip

Wegens hun verborgen leefwijze - vooral hoog in naaldbomen - herkent men de Kuifmees meestal pas door de karakteristieke roep.
‘s Winters bezoeken Kuifmezen vaak paarsgewijs voedertafels nabij het bos.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 100% (1 Beoordeling)