Zanglijster - Turdus philomelos

Zanglijster - Turdus philomelos - 5.0 / 5 gebaseerd op 1 gebruikerswaardering
Categorie: Zangvogels

Inhoud:
Beschrijving | Verspreiding | Nest
Voortplanting | Voedsel

zanglijster

De zanglijster doet zijn naam eer aan, want zijn zang is heel levendig.

 Beschrijving

Een zanglijster is iets groter dan een merel.

Vanboven is de zanglijster lichter bruin, vanonder met donkere vlekken (rijen).

 

Verspreiding

De zanglijster is een broedvogel van bossen in heel Europa (in spanje lokaal).

In koudere streken is een zanglijster een trekvogel (maart/april tot september/oktober).

 

Nest

Een zanglijster maakt zijn nest in bomen of struiken, vooral in coniferen.

Bij menselijke bewoning maakt een zanlijster zijn nest soms ook op ongewone plaatsen.

Het buitenste gedeelte van het nest bestaat uit los geweven takjes, gras etc. de nestkom wordt met een laag houtmolm en klei gladgepleisterd en dan niet meer (zoals bij de merel) met nestmateriaal bedekt.
 

zanglijster nest - eieren

Hierboven zie je een nest met eieren van een zanglijster.

Voortplanting

Een zanglijster legt 4 - 6 groenblauwe eieren (27x20mm) met 'inktvlekjes' aan de stompe kant.

Een zanglijster heeft 2 tot 3 broedsels op een jaar.

Na 12 - 14 dagen broeden door het vrouwtje komen de jongen uit het ei.

De jongen van de zanglijster zijn nestblijvers met vrij lang geelbruin dons op de kop en rug, de snavelranden zijn bleekgeel, de keel is geel.

Beide partners voederen de jongen tot 13- 14 dagen in het nest en daarna nog 2 weken erbuiten.

Dichte coniferen in tuinen worden steeds vaker door zanglijsters als nestplaats gebruikt.

Katten zijn voor pas uitgevlogen jongen een ernstige bedreiging.

 

zanglijster

De zanglijster

Voedsel

Het voedsel van een zanglijster bestaat uit regenwormen, keverlarven, slakken, in de herfst ook bessen en vruchten.

Hieronder zie je een zanglijster met zijn mooi gezang

 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 60% (15 Beoordelingen)